KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich : studium porównawcze / / pod redakcją Piotra Mikulego.
    Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017. 317, [2] s. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7666-502-3


Ombudsman
Ombudsman

   
SA.24293