KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa.T. 5,Miejsca święte w epoce późnego antyku / / pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej, Daniela Próchniaka ; Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL.
    Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2005. 464 s., [1] k. map złoż. : il. ; 24 cm.
    (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 121)
    (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 121)
    ISBN 83-7306-275-0


Miejsca święte

   
Z.107015        UKD: 94(38)::008+94(37)::008:281.1:246:235.3](061)