KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jakubowski, Wiktor ((1896-1973).)

    Słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski.Cz. 2,Polsko-rosyjska / / oprac. Wiktor Jakubowski.
    Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1947. 461 s. ; 15 cm.
    (Słowniki Podręczne "Czytelnika")
    (Słowniki Podręczne "Czytelnika")

Język polski

   
P.20419        UKD: 811.161.1::811.162.1]'374