KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy / red. Janusz Symonides ; Fundacja Studiów Międzynarodowych.
    Warszawa : "Scholar", 2006. 831 s. ; 24 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7383-177-0

   
SA.15426   
Inf.184        UKD: 061.1(100):327.56/.57Rada Bezpieczeństwa ONZ