KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bielawska, Aurelia ((1951- ).)

    Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / / Aurelia Bielawska.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 195, [1] s. ; 24 cm.
    (FFF. Przedsiębiorstwo)
    (FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN.)
    ISBN 83-01-14755-5     ISBN 978-83-01-14755-6


Finanse międzynarodowe
Handel międzynarodowy
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Ryzyko rynkowe

   
T.9167   
TM.4311   
TM.4312   
TM.4313   
TM.4314   
TM.4315   
TM.4316   
TM.4317   
T.9520   
TM.4309   
TM.4310   
S.93202   
TM.6916   
E.70277   
TM.9030   
TM.9031        UKD: 339.5:339.7](075.8)