KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Problematyka ekonomiczna w myśli programowej i w działalności Stronnictwa Demokratycznego : praca zbiorowa / / [red. Kazimierz Polarczyk, Bogumiła Sobczak].
    Warszawa : Epoka, 1980. 154, [2] s. ; 20 cm.
   
Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego z okazji 40-lecia Stronnictwa Demokratycznego Katowice - luty 1979.

   
Z.110719        UKD: 329.14:33](438)(061) Stronnictwo Demokratyczne