KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sziling, Jan ((1939- ).)

    Eksterminacja Żydów na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 / / Jan Sziling.
    Toruń : [Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika], [1992]. S. 80-94 ; 24 cm.
   
Nadb.: Emancypacja - asymiilacja - antysemityzm. Toruń, 1992.

   
M.3690        UKD: 94(100)"1939/1945"::341.322.5:94(=411.16):94(438).082.2