KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Mehanika i fizika XVIII v. / / [red. A. N. Bogolûbov].
    Moskva : Izdatel'stvo Nauka 1976. 309 s. : il. ; 20 cm.
    (Iz Istorii Mirovoj Kul'tury)
   
N.18956   
Z.26726        UKD: 531/534:53]"17"(091)=161.1