KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Materiały II krajowej konferencji językoznawców romanistów, Warszawa 19-20 marca 1976 r. / / pod red. Krzysztofa Bogackiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Romanistyki.
    Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1980. 157 s. : err. ; 24 cm.
   
P.21060        UKD: 811.13(061)=162.1=133.1