KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polskie media w jednoczącej się Europie : szanse i wyzwania / / pod red. Izabeli Dobosz, Beaty Zając.
    Kraków : Universitas, cop. 2006. 291, [4] ; 21 cm.
   
Zawiera wybór referatów przedstawionych na konferencji "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania", Kraków 6-7 października 2004 r.

    ISBN 83-242-0578-0


Dziennikarstwo
Mass media i polityka
Mass media

   
WM.5181   
WM.5182   
Z.106849   
P.21881        UKD: 659.3/.4:7.097+050+070:341.22:347.78:351.751](4-67:438):32.019.5(438)"1989/..."](061)