KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Obrońcy języka polskiego : wiek XV-XVIII / / oprac. Witold Taszycki.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. LXXXIX, 393 s. ; 18 cm.
    (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 146)
    (Biblioteka Narodowa. ISSN 0208-4104 nr 146)

Język polski

   
Z.110766   
P.760        UKD: 821.162.1(091):811.162.1:811.124]"14/17"