KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Młynarczyk, Alicja.

    Komunalne kasy oszczędności i banki samorządowe : zagadnienia prawne / / Alicja Młynarczyk.
    Szczecin : Kampol, 2005. 143 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-916186-5-X


Kasy oszczędności
Banki

   
Z.107448   
SA.14760   
SA.14775        UKD: 336.722:336.14:352:347.734](438)"1989/..."