KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Język, literatura, kultura, historia Ukrainy / / pod red. Włodzimierza Mokrego.
    Kraków : "Szwajpolt Fiol", 2003. 443 s. : il. ; 21 cm.
    (Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza t. 8)
    (Biblioteka Fundacji św. Włodzimierza t. 8)
   
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej dziesięcioleciu krakowskiej ukrainistyki uniwersyteckiej.

    ISBN 83-915759-4-2

   
P.21217        UKD: 811.161.2(091)+821.161.2(091)+008(477)(091)+94(477)](061)=162.1=161.2