KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Poezja polska 1914-1939 : antologia / / wybór i opracowanie Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak.
    Warszawa : Czytelnik, 1962. 880 stron ; 21 cm.
   
Z.110870   
Q.875   
P.9168        UKD: 821.162.1-1(082.2)"1914/1939"