KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ŚWIST MAŁGORZATA

    Zbiór zadań z algebry dla szkoły podstawowej.
    Warszawa : Wydaw.Szkolne i Pedagog., 1994. 214 s. : rys. : 21 cm.
    ISBN 83-02-05384-8

   
N.15734        UKD: 512(075.3)(076)