KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Aaslestad, Petter ((1953- ).)

    Narratologi : en innføring i anvendt fortelleteori / / Petter Aaslestad. 1. utgave, 11. opplag.

    Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2017. 143 strony ; 21 cm.
    (LNU skriftserie ; 121)
    (LNUs Skriftserie ISSN 0805-6048 121)
    ISBN 978-82-456-0251-7


Narracja.
Poetyka.

   
P.27248