KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krygowski, Bogumił ((1905-1977).)

    Z badań czwartorzędu w PolsceT.7Z badań granulometrycznych nad utworami plejstoceńskimi w Polsce Zachodniej / Bogumił Krygowski
    Warszawa Wydaw.Geologiczne 1956 s. 504-606, [3] k. złoż. il., wykr. 24 cm.
    (Biuletyn - Instytut Geologiczny 100)
   
Na 1 s. okł.: Odbitka z biuletynu 100. - Rez. Summ.

   
Bl.10649        UKD: 550.8:551.79(438-15)