KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wiśniewska, Dominika ((nauka o mediach).)

    Rynek prasy w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie Szwecji : prasa wobec wyzwań epoki cyfrowej / / Dominika Wiśniewska ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Stan prawny na dzień 31 lipca 2015 r.

    Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018. 335, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
   
Informacja o stanie prawnym we wstępie.

    ISBN 978-83-7545-842-8


Prasa
Prasa
Dziennikarstwo
Społeczeństwo obywatelskie

   
P.27375