KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jędrasik-Jankowska, Inetta.

    Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego.T. 1 / / Inetta Jędrasik-Jankowska.
    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 177 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-7334-526-4     ISBN 83-7334-510-8


Ubezpieczenia społeczne

   
SA.14081   
SA.14641        UKD: 349.3:369](438)