KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stawicka, Magdalena.

    Atrakcyjność inwestycyjna Polski / / Magdalena Stawicka.
    Warszawa : "CeDeWu", 2007. 249 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-60089-40-8


Inwestycje zagraniczne
Inwestycje zagraniczne
Inwestycje zagraniczne
Regionalizacja ekonomiczna

   
E.70574   
T.9275   
GW.7352   
GW.7353   
S.95283        UKD: 339.727(438:4-191.2-11)"1990/..."