KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Współczesna kultura fizyczna studentów w teorii i praktyce / / red. nauk. Aleksander Matuszewski, Radosław Muszkieta ; [aut. Andrzej Arcimowicz et al.].
    Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. 187 s. : il. ; 24 cm.
   
Materiały z I Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Bankowości, Poznań, 17 XI 2006 r. Wykaz aut. na s. 7.

    ISBN 83-7205-226-3


Sport akademicki
Motoryka
Studenci

   
WF.7909   
WF.8005   
Z.106852        UKD: 796-057.875:372.879.6:378](438)"1989/..."(061)