KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wokół spuścizny Lwa Tołstoja / / pod red. Antoniego Semczuka.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. 148 s. ; 24 cm.
    (Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej ISSN 0138-0605 t. 6)
    ISBN

   
Pc.6421        UKD: 821.161.1(091)Tołstoj L.:811.161.1-26](082.1)=162.1=161.1