KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Approaches to literature, culture and language / / ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1998. 112 s. ; 24 cm.
    (Anglica, ISSN 0860-5734 ; 9)
    (Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 9)
    ISBN 83-230-9983-9


Dramat angielski
Fonologia.
Językoznawstwo kognitywne.
Literatura amerykańska
Semantyka.

   
Ac.466        UKD: 821.111(73)(091):821.111(091)+81’34'37'36:81-119](082.1)=111