KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ŁYSKO, MARCIN

    Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967 : studium historycznoprawne / Marcin Łysko.
    Białystok : Temida 2 ; przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. - 241 s. ; 21 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-89620-11-1

   
SA.14690        UKD: 347.963(438)"1950/1967"