KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Latvijas PSR sarkanā grāmata : retās un iznīkstošās dzīvnieku un augu sugas / / red. G. Andrušaitis ; Latvijas PSR Zināynu Akadēmija Biologijas Institūs.
    Rīga : Zinātne, 1985. 525, [1] s. : il. ; 25 cm.

Rośliny rzadkie
Zwierzęta rzadkie
Przyroda

   
W.132402   
Pd.1813