KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kaźmierak, Alicja ((1953- ).)

    Język rosyjski dla studentów filologii polskiej / / Alicja Kaźmierak, Danuta Matwijczyna.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993. 292 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-227-0581-6


Język rosyjski

   
P.12320        UKD: 811.161.1(075.8)