KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Jaka Polska? Czyja Polska? : diagnozy i dyskusje / / [pod red. Piotra Kosiewskiego].
    Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2006. 314, [1] s. ; 21 cm.
   
Wybór materiałów z dwóch spotkań zorganizowanych przez Fundację im. Stefana Batorego w 2005 roku. Pierwsze było zatytułowane III? IV? Sens zmiany.

    ISBN 83-89406-71-3


Klasy rządzące
Polityka
Rządy koalicyjne

   
Z.107433        UKD: 94(438).084::323"2006/..."(061)