KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w Polsce i w innych wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / / pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego.
    Białystok : Temida2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. 202 s. : il. ; 21 cm.
    (Białostockie Studia Prawnicze ; z. 1)
    (Białostockie Studia Prawnicze ISSN 1689-7404 z. 1)
    ISBN 83-89620-20-0


Prawo podatkowe
Prawo podatkowe
Prawo podatkowe

   
SA.14694        UKD: 336.221.24(438:4-191.2-11)