KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Grabowski, Radosław ((1972- ).)

    Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym / / Radosław Grabowski.
    Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 262 s. ; 21 cm.
   
Książka prezentuje stan prawny na dzień 31 lipca 2005 r.

    ISBN 978-83-7338-199-5


Prawo do życia
Prawo do życia
Życie
Prawo konstytucyjne

   
Z.107690   
GW.6943   
SA.14699        UKD: 342.7(438)(091)