KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stankowski, Jan ((1934-2009).)

    Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych / / Jan Stankowski, Wojciech Hilczer.
    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 91, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-01-14495-5


Rezonans magnetyczny.
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego.
Spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego.

   
N.18913   
WM.5433   
WM.5431   
WM.5432        UKD: 543.42:539.14:537.6](075.8)