KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie - perspektywa społeczna, psychologiczna i biologiczna : materiały pokonferencyjne Studenckich Kół Naukowych / / pod red. M. Grabowskiej i K. Rosiaka ; [aut.:] M. Engelgardt [et al.].
    Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW - Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa : Multi - Prezentacja, 2005. 94 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-89914-04-2


Człowiek
Biologia człowieka
Psychologia społeczna

   
Z.106949   
Pd.17905   
H.15262        UKD: 316.6:316.7:612.6](061)