KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Exploring - literature, culture and language / / ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. 164 s. ; 24 cm.
    (Anglica, ISSN 0860-5734 ; 13)
    (Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 13)
    ISBN 83-235-0180-7


Język angielski
Język polski
Literatura angielska

   
Ac.469        UKD: 821.111(091)+81](082.1)=111