KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tendencies in literature, culture and language / / ed. by Andrzej Weseliński, Jerzy Wełna.
    Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. 154, [1] s. : wykr. ; 24 cm.
    (Anglica, ISSN 0860-5734 ; 14)
    (Anglica (Warszawa) ISSN 0860-5734 14)
    ISBN 83-235-0142-4


Literatura angielska
Literatura amerykańska
Język angielski.
Język angielski

   
Ac.526   
Ac.470        UKD: 821.111(091):821.111(73)(091)+81'25](082.1)=111