KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

WITKOŚ, JACEK

    Movement rules : foundations of GB syntax of English / Jacek Witkoś.
    Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. - 291 s. ; 24 cm.
    (Anglistyka)
    (Anglistyka (Poznań))
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7177-237-8

   
A.7695        UKD: 811.111'367=111