KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Brózda, Joanna.

    Wybrane zewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskich stoczni produkcyjnych / / Joanna Brózda.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 234 s. : il. ; 24 cm.
    (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (711) 637)
    (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 t. 637)
    ISBN 83-7241-570-6     ISBN 978-837241-570-7


Budownictwo okrętowe
Przemysł okrętowy
Przemysł okrętowy
Budownictwo okrętowe
Budownictwo okrętowe

   
E.70332   
Z.107402   
T.9664        UKD: 629.5(438:100)"1989/..."