KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skowrońska-Bocian, Elżbieta.

    Prawo cywilne : część ogólna : zarys wykładu / / Elżbieta Skowrońska-Bocian. Stan prawny na 1 sierpnia 2005 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005. 247 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7334-489-6


Prawo cywilne

   
SA.14727   
SA.13729        UKD: 347(075.8)