KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Marciniak, Andrzej ((prawnik).)

    Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / / Andrzej Marciniak. Stan prawny na 15 kwietnia 2005 r.

    Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. 303 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7334-450-0


Postępowanie egzekucyjne

   
SA.14730   
SA.13518        UKD: 347.91/.95(438)(07)