KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pietrzak, Michał ((1929- ).)

    Prawo wyznaniowe / / Michał Pietrzak. Wyd. 3.

    Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. 312 s. ; 21 cm.
   
Stanowi nowe, rozsz. i uaktual. wyd., stan regulacji prawnych na dzień 1 stycznia 2005 r.    
Indeks kościołów i związków wyznaniowych.

    ISBN 83-7334-448-9


Prawo wyznaniowe
Prawo wyznaniowe

   
SA.14735   
SA.13517        UKD: 348.07(438+4-67)(075.8)