KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

STAWECKI, TOMASZ

    Rejestry publiczne : funkcje instytucji / Tomasz Stawecki.
    Warszawa : "LexisNexis", 2005. - 452 s. ; 24 cm.
   
Bibliogr. Ind. Summ.

    ISBN 83-7334-417-9

   
SA.13515   
SA.14739        UKD: 340.13:346.26:347.714:347.964:347.471](438)"1989/..."(075.8)