KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Konarski, Xawery.

    Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną / / Xawery Konarski.
    Warszawa : Difin, 2004. 288 s. ; 22 cm.
    ISBN 83-7251-394-5


Internet

   
SA.14742   
SA.13532   
GW.2498   
GW.2499   
GW.2500   
E.76641        UKD: 347.45/.46:339.3:004.738.5](438:4-67)(094.5.07)