KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo pracy : zarys wykładu / / Zdzisław Kubot [et al.].
    Warszawa : "Difin", 2005. 384 s. ; 23 cm.
   
Uwzględnia stan prawny na dzień 1 listopada 2004 r.

    ISBN 83-7251-490-9


Prawo pracy

   
SA.13669   
SA.14754        UKD: 349.2(438)(075.8)