KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawa osób niepełnosprawnych - teoria, praktyka, niezbędne działania : konferencja naukowa, (13, 14 listopada 2001 r.) / / [oprac. Anna Gręziak] ; Rzecznik Praw Obywatelskich.
    Warszawa :Łódź : Biuro RPO ; Master, 2002. 220 s. ; 21 cm.
   
Na s. red.: ISSN 0860-8334.


Niepełnosprawni
Niepełnosprawni

   
Z.103365   
SA.14824        UKD: 349.22:331-056.26+331-056.36/.37](438)"1989/..."(061)