KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa.T. 3,Ubezpieczenia / / pod red. Krystyny Znanieckiej.
    Katowice : Wydaw. AE, 2002. 280 s. : rys., wykr. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
   
Materiały konferencyjne.

    ISBN 83-7246-127-9


Ubezpieczenie
Towarzystwa ubezpieczeniowe

   
T.9646   
TM.12961        UKD: 368:369](082.1)