KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zawieyski, Jerzy ((1902-1969).)

    Dramaty.1 / / Jerzy Zawieyski ; oprac. i wstępem opatrzyli Jan. Z. Brudnicki i Bogusław Wit.
    Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1985. 408 s. ; 20 cm.
    (Dzieła / Jerzy Zawiejski)
    ISBN 83-211-0600-5     ISBN 83-211-0749-4

   
Z.110930        UKD: 821.162.1-2:821.162.1-1/-9(081)]"19"