KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zimmermann, Marian ((1901-1969).)

    Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / / Marian Zimmermann.
    [Warszawa] ;Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1959. 63, [1] s. ; 25 cm.
    (Prace Komisji Nauk Społecznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 7, z. 3)
    (Prace Komisji Nauk Społecznych - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ISSN 0079-4716 t. 7, z. 3)
   
Numeracja stron również: [365]-425.


Administracja publiczna.

   
SA.16432   
E.5698        UKD: 351/354:342.9