KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

SROGOSZ, TOMASZ

    Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii : komentarz / Tomasz Srogosz [Stan prawny: czerwiec 2006]

    Warszawa C.H. Beck 2006 XIX, 533 s. 19 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
   
Ind.

    ISBN 83-7483-229-0

   
SA.14617        UKD: 343.57+351.761](438)(094.5.07)