KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Robotnicy na wczasach w pierwszych latach Polski Ludowej : studia i materiały / / pod red. Danuty Dobrowolskiej.
    Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, 1963. 256, [1] s. ; 26 cm.
    (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 1)
    (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ISSN 0079-3442 nr 1)

Klasa robotnicza
Urlop wypoczynkowy
Wczasy pracownicze

   
H.17724        UKD: 316.64:379.83/.84:331.32]-057.2(438)"19"