KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo internetu / Paweł Podrecki [i in.] ; pod red. Pawła Podreckiego Wyd.2.

    Warszawa "Lexis Nexis" 2007 642 s. 24 cm.
   
Zawiera wykaz aktów prawnych dotyczących Internetu. - Bibliogr.

    ISBN 978-83-7334-693-2

   
GW.7129   
SA.14615        UKD: 347.78+343.533:004.738.5](438)