KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    W kręgu dziejów wymiaru sprawiedliwości : materiały III Konferencji historyków państwa i prawa, Karłów 7-9 września 1999 / / [red. nauk. Piotr Jurek] ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa i Administracji. Instytut Historii Państwa i Prawa.
    Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa : Kolonia, 2000. 182 s. ; 24 cm.
   
Drugi wydawca wg cop.

    ISBN 83-88166-15-8


Wymiar sprawiedliwości

   
SA.14865        UKD: 343:347.96](438)(091)(061)