KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jakubecki, Andrzej ((1958- ).)

    Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / / Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler. Wyd. 2, stan prawny na 1 czerwca 2006 r.

    Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze" : Wolters Kluwer Polska, 2006. 1418 s. ; 22 cm.
    (Komentarze Zakamycza)
    (Komentarze - Zakamycze)
   
Akty prawne s. 11-14.    
Zawiera także Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

    ISBN 83-7444-370-7 (Zakamycze)


Upadłość
Upadłość
Postępowanie układowe
Postępowanie układowe

   
SA.14776   
GW.3285        UKD: 347.736/.739(438)(094.5.07)